Om vandværket

Bejstrup vandværk er et godt vandværk og leverer rent drikkevand til dig og din familie i området hvor forsyningen dækker.

Hvert år pumpes ca. 25000 kbm. vand ud til forbrugerne, og selv om den regn vi får tager år om at sive ned til grundvandet, så er nedsivningen stabil, og der er ikke risiko for vandmangel på kort sigt. Det betyder dog ikke, at vi skal glemme at  spare på vandet. En tør sommer, som vi oplevede i 2018, kan skabe et ekstra pres på vandværket.

Vandet der leveres kommer fra uforurenet grundvandsboring som ligger dybt under jorden hvor det er beskyttet mod overflade forurening, derfor renses drikkevandet kun for bestemte naturlige bestanddele som fx jern og mangan.

Der føres løbende test på vandet, for at sikre at det overholder de tilladte grænseværdier. Vandet måles ikke kun på vandværket, men også iht. godkendt kontrol program på stratetiske adresser i ledningsnettet, dermed sikres at vandet er rent og fri for farlige stoffer, ikke kun når det forlader vandværket, men også når du modtager det gennem vandværkets ledningsnet.