2019 11 30

Den gamle forsynings ledning, fra skråt over for kirken og ud til slut af de første gårde på Blegebrønde vej er nu udskiftet. Dermed er der ikke mere af den gamle ledning i jernrør tilbage på vandværkets ledningsnet.

2019 01 11

Ny aftale skal beskytte drikkevandet mod pesticider.

Med den nye aftale får kommunerne til opgave at arbejde sammen med landbruget om at udfase brugen af pesticider i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder hvor danskernes drikkevand hentes op fra grundvandet.

Kommunerne skal gennemgå alle de boringsnære områder og vurdere, om boringer evt. skal flyttes, om landmanden vil omlægge til økologi, om der skal indføres et lokalt sprøjteforbud, eller om jorden skal opkøbes.

Det får kommunerne til år 2022 til at gøre. Hvis kommunernes indsats ikke har den ønskede effekt, er partierne bag aftalen enige om at indføre et generelt sprøjteforbud i de boringsnære beskyttelsesområder.

Ud over det kommende sprøjteforbud indeholder aftalen også andre tiltag, der skal fremtidssikre det rene drikkevand. Det er blandt andet nye screeninger for flere stoffer, forbud mod salg af koncentrerede pesticider til private og nye indsatser, der skal fremme bæredygtig anvendelse af pesticider.

Se fakta ark her: 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Faktaark_tillaegsaftale_til_pesticidstrategi.pdf

Se hele aftaleteksten her: 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Tillaegsaftale_til_Pesticidstrategien.pdf